Tag: #mentalhealth #therapy #noshame #nopillshaming #noshameinthepillgame #depression #anxiety #bipolar #refresh #refreshnourishconnect #Happy2019 #MichiganWonderWoman

No Shame.

No shame in the mental health treatment game!